Siirry sisältöön.
Jalankulkijat-yhdistyksen logo. Punaisella täytetty ympyrä, jossa on kermanväriset reunukset. Kävelevät, piirretyt jalat laskeutuvat ylävasemmalta. Ympyrän sisäpuolella, alakaarta mukailee teksti 'Jalankulkijat' suuraakkosin.

Uusi ääni
kävelylle!

Helsingin jalankulkijat ry

Helsingin jalankulkijat ry on vuonna 2023 perustettu yhdistys, joka haluaa parantaa Helsingin kaupunkitilaa ja tehdä siitä ystävällisemmän ympäristön jalankulkijoille.

Viimeisin julkaisu

Lausunto
Helsingin ydinkeskustan liikennejärjestelmäsuunnitelma

Julkaistu 10.6.2024.

Kannatamme mallia, jossa Kaivokatu toimii joukkoliikennekatuna ja Pohjois-Esplanadi on kokonaan kävelykatu. Koko kävelyn ydinalueelle ehdotamme katupysäköintipaikkojen korvaamista pääosin puilla, istutuksilla ja penkeillä esteettömyys ja logistiikka huomioiden sekä ajonopeuksien laskua koko alueella.

Tulevat tapahtumat (0 kpl)

Ei tulevia tapahtumia tällä hetkellä!

Seuraa jalankulkijoita

Mastodon

Instagram

Mitä Helsingin jalankulkijat ajaa?

Tähän on koottu yhdistyksen keskeisesti ajamat asiat – mitä ajamme ja minkälainen on mielestämme hyvä kaupunki kävellä. Nämä toiminnan periaatteet on laadittu heti yhdistyksen perustamisen jälkeen syksyllä 2023.

Rakenteelliset tavoitteet

Helsingin jalankulkijat tavoittelee…

Tavoitteet kaupunkisuunnittelussa

Enemmän tilaa!

 • Jalankululle varattuja katualueita on laajennettava turvallisuuden, viihtyisyyden ja monikäyttöisyyden lisäämiseksi.

 • Autojen liikkumista tiheästi asutuilla alueilla on rajoitettava.

Lisää turvallisuutta!

 • Kaupunkialueen nopeusrajoituksia on alennettava edelleen turvallisuuden parantamiseksi ja melun vähentämiseksi.
 • Jalankulkijoiden turvallisuutta pitää lisätä konkreettisilla rakenteilla, kuten ajoesteillä ja töyssyillä, muun muassa koulujen läheisyydessä.
 • Jalankulun esteettömyyttä ja talvikunnossapidon tasoa on parannettava. Jalkakäytävät tulee rauhoittaa jalankulkuun ja pitää vapaana esteistä.

Enemmän vehreyttä ja viihtyisyyttä!

 • Katujen vehreyttä on lisättävä. Katujen varrelle on istutettava enemmän puita ja istutuksia, jotka antavat varjoa, suojaa ja viihtyisyyttä. Katutilaan tarvitaan myös lisää penkkejä ja kesäaikaan väliaikaisia katukalusteita.
 • Katutilassa tulee olla enemmän lapsille suunniteltua ympäristöä: leikillistä, turvallista ja liikkumaan innostavaa tilaa.
 • Parkkinormi on purettava, koska se pakottaa edelleen rakentamaan parkkipaikkoja sellaisillekin alueille ja kohteisiin, jotka ovat hyvin saavutettavissa joukkoliikenteellä.
 • Pintaparkkipaikkojen rakentamista on vähennettävä ja nykyisiä parkkipaikkoja muunnettava laajempaa viihtyisyyttä palvelevaksi. Pysäköintipaikkojen käyttämä tila voidaan myös vuokrata muuhun käyttöön kuten viereisille yrittäjille.

Koko kaupunki käveltäväksi!

Käveltävyyttä on parannettava asuinalueilla ja lähiöissä, joissa asuu suurin osa kaupunkilaisista. Sitä tehdään muun muassa luomalla esteettömiä ja suorempia kulkureittejä, eheyttämällä yhdyskuntarakennetta, vehreyttä vaalien ja vahvistaen.

Mitä on “käveltävyys”?

Hyvä kävely-ympäristö muodostuu ainakin seuraavista asioista

 • jalankulkijan on turvallista ja esteetöntä liikkua
 • jalkakäytävät ovat leveitä ja liikennemuodot on eroteltu selkeästi
 • kaduilla on hyvä kunnossapito jokaisena vuodenaikana
 • kaupunkitila on kiinnostavaa, vaihtelevaa ja monimuotoista
 • kadut ovat viihtyisiä ja kauniita
 • jalankulun reitit ovat ketteriä ja lyhyitä ilman suuria suljettuja alueita, meluisia tai pelottavia osuuksia
 • työmaiden kiertoreitit ovat esteettömiä ja mahdollisimman lyhyitä
 • hyvät joukkoliikenneyhteydet sekä monipuoliset lähipalvelut viherympäristö mukaan lukien ovat osa jalankulun toimivuutta.