Siirry sisältöön.
Jalankulkijat-yhdistyksen logo. Punaisella täytetty ympyrä, jossa on kermanväriset reunukset. Kävelevät, piirretyt jalat laskeutuvat ylävasemmalta. Ympyrän sisäpuolella, alakaarta mukailee teksti 'Jalankulkijat' suuraakkosin.

Uusi ääni
kävelylle!

Käveltävä kaupunki rakennetaan suunnitelma kerrallaan

Julkaistu 6.5.2024.

Jalankulkijat järjestivät maanantaina 6.5. kaava-illan Töölön kirjastossa. Tilaisuudessa aktiivinen asemakaavaehdotusten ja katusuunnitelmien kommentoija kertoi, miten hän itse löytää kommentoitavat suunnitelmat, millaisiin asioihin hän kiinnittää huomiota ja miten kommentteihin on vastattu kaupungin tasolta.

Tässä kirjoituksessa tehdään yhteenvetoa tilaisuudesta.

Tiiviisti

Seuraa itse, mitä suunnitelmia on kommentoitavana

Suunnitelmat yleisestä yksityiskohtaisempaan, ja näitä voi kommentoida luonnosvaiheessa:

 1. asemakaava ja liikennesuunnitelma
 2. katu- ja puistosuunnitelma.

Kävely-ympäristöstä on hankala saada selkeää kokonaiskuvaa, joten tietoa pitää osata yhdistellä eri kohdista suunnitelmia.

Vaikuta kommentoimalla suunnitelmia pyydetyllä tavalla eli

 • sähköpostilla suunnittelijoille tai
 • muistutuksena kaupungin kirjaamoon (kirjaamo@hel.fi).

Viimeisenä keinona ota suoraan yhteyttä kaupunkiympäristölautakunnan jäseniin, jos muut kanavat eivät toimi. Käytä keinoa erittäin harkiten!

Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenten yhteystiedot (hel.fi).

Suunnitelmien löytäminen

Asemakaavaehdotuksia ja suunnitelmia tulee esille kaupungin sivuille:

Näissä kommentointiaika vaihtelee kahdesta viikosta kolmeen viikkoon, joten sivuja voi seurata itsekin muistin aikana.

Suunnitelmavahti muistuttaa

Jos et halua erikseen seurata kaupungin sivuja, niin voit tilata kaupungin ylläpitämän Suunnitelmavahdin (hel.fi). Saat sitä kautta sähköpostiisi koonnin ajankohtaisista suunnitelmista.

Keskeiset suunnitelmat

Keskeisiä suunnitelmia on kolmea erilaista:

Asemakaava on yleisin ja yleensä sen ohessa julkaistaan myös liikennesuunnitelma. Katu- ja puistosuunnitelmat ovat yksityiskohtaisempia suunnitelmia, joissa jo kerrotaan esimerkiksi, miten leveä jalkakäytävä tulee olemaan.

Asemakaava

Asemakaava on yleensä aika laaja dokumentti ja se saattaa sisältää yli sata sivua. Olennaisia osia jalankulkijalle:

Jalankulun asioita on yleensä ripoteltu eri kokonaisuuksien sisälle, eikä kokonaiskuvaa ole helppo saada.

Asemakaavassa on kartta, johon on rajattu alue, jota se koskee. Sen lisäksi kartassa on selostuksia siitä, mitä asioita alueen rakentamisessa tulisi huomioida.

Esimerkki asemakaavasta "Kruununhaka, Maurinkatu 1b ja 3a" (hel.fi).
Kuvakaappaus asemakaavasta, jossa alue on rajattu punaisella viivalla ja alueen sisälle jää rakennuksia ja niiden sisäpihoja.
Esimerkki tekstiosasta asemakaavassa "Munkkiniemi, Haaga, Huopalahdentien katualue ympäristöineen" (hel.fi).
Kuvakaappaus asemkaavasta. Teksti alla kuvaselostuksessa.
Kuvaselostus.

Kävelyyn ja jalankulkuun liittyvät tekstiosuudet on korostettu punaisella rajauksella.

(Korostus alkaa.) Kävely- ja pyöräilyreittien pintamateriaalin tulee olla maatiiltä tai luonnonkiveä. Istutusalueille voidaan toteuttaa pieniä jalankulunyhteyksiä pitkospuina. (Korostus loppuu.)

Aukioihin rajautuvan Huopalahdentien katualueen yksityiskohdat ja pysäkkialueiden ratkaisut tulee sovittaa osaksi aukiokokonaisuutta.

(Korostus alkaa.) Munkkiniemenaukio tulee rakentaa korkeatasoisesti yhtenäisen toteutussuunnitelman mukaan. Aukio tulee jäsentää istutuksin ja pintamateriaalein. Jalankulkualueilla tulee käyttää mahdollisimman paljon maatiiltä tai luonnonkiveystä. (Korostus loppuu.)

Huomaa! Asemakaavassa voi olla epämääräisesti asioita jalankulun parantamiseksi, ja niihin on hyvä viitata liikenne- ja katusuunnitelman kommenteissa, jos näyttää siltä, että asemakaavan ajatusta ei aiota kunnioittaa.

Liikennesuunnitelma

Liikennesuunnitelma laaditaan asemakaavan yhteydessä. Sen avulla nähdään, miten liikenne - mukaan lukien kävely - aiotaan järjestää.

Liikennesuunnitelma ei kuitenkaan ole samalla tavalla sitova kuin asemakaava, joten siitä voidaan poiketa tarkemmissa suunnitelmissa.

Olennaista on kiinnittää huomiota siihen, että miten jalankulun kannalta olennaiset asiat on järjestetty. Esimerkiksi suojatiet, jalkakäytävät ja katutyypit (piha- tai kävelykatu).

Liikennesuunnitelmassa käytetään runsaasti värejä ja merkintöjä katujen osien ja alueiden merkitsemiseen. Näiden lisäksi eri kohdista tarjotaan läpileikkauksia, joissa määritellään, kuinka leveitä eri kulkuväylät ovat ja miltä kadun profiili näyttäisi.

Esimerkki liikennesuunnitelmasta asemakaavan "Munkkiniemi, Haaga, Huopalahdentien katualue ympäristöineen" (hel.fi) selosteessa.
Kuvakaappaus liikennesuunnitelmasta. Tarkempi kuvailu kuvaselostuksessa.
Kuvaselostus.

Kolme erilaista kuvakaappausta:

 1. Katu ja sen osat merkitty eri värein.
 2. Selite eri merkinnöille ja väreille.
 3. Poikkileikkaus kadusta.

Katu

Katu jakautuu vasemmalta oikealle jalkakäytävään, pyöräkaistaan, ajorataan, nurmirataan (raitiovaunuille), ajorataan, pyöräkaistaan ja jalkakäytävään. Katu kohtisuoraan molemminpuolin on merkitty kaksi viivaa, joiden päissä on kirjain B. Tämä viittaa kohtaan, josta poikkileikkaus esitetään.

Selite

Selitteessä on esitetty katkoviiva suunnitelma-alueen rajalle ja punainen katkoviiva kaava-alueen rajalle. Katu rajautuu kaava-alueen rajalla. Jalkakäytävä on vaaleankeltainen. Pyörätie, joka on eri tasossa jalkakäytävän kanssa on liila. Nurmirata on vihreä. Selitteessä ei ole erikseen ajorataa, joka on merkitty valkoisella.

Kadun poikkileikkaus

Poikkileikkauksen otsikko on "Huopalahdentie", sen alla lukee "Leikkaus B-B" ja mittakaava 1:200.

Poikkileikkauksesta näkee, miten tilaa on varattu kullekin kulkumuodolle:

 • Jalkakäytävälle on varattu vasemmalla 2,25 metriä ja oikealla 2,50 metriä.
 • Pyöräkaistalle on varattu vasemmalla 2,25 metriä ja oikealla 4,00 metriä.
 • Poikkileikkaukseen on myös merkitty harmaalla piennar pyöräkaistan ja ajoradan väliin.
 • Ajorata on kummallakin puolella nurmirataa 7 metriä.
 • Nurmirata on 7,55 metriä leveä.

Poikkileikkauksessa on käytetty samoja värejä kuin kadussa.

Huomaa! Liikennesuunnitelma ei monesti näytä kävelyn koko kuvaa, koska siihen ei kuulu esimerkiksi viereisen puiston kautta kulkeva kävely tai oleilu. Ne huomioidaan puistosuunnitelmissa.

Katusuunnitelma

Katusuunnitelma on yksityiskohtaisin suunnitelma ja se yleensä perustuu hyväksyttyyn liikennesuunnitelmaan. Katusuunnitelmaan voi siis vaikuttaa jo kommentoimalla asemakaavaa ja liikennesuunnitelmaa. Liikennesuunnitelma ei ole sitova suunnitelma, joten katusuunnitelmaan voi tehdä siitä poikkeavia muutoksia.

Viimeistään katusuunnitelmasta näkee, millaiset ratkaisut tehdään kävelyn kannalta, kuten

Esimerkki katusuunnitelmasta "Kampin terveys- ja hyvinvointikeskusta ympäröivien katujen katusuunnitelmaluonnoksia" (hel.fi).
Kuvakaappaus katusuunnitelmasta. Tarkempi kuvailu kuvaselostuksessa.
Kuvaselostus.

Katusuunnitelmassa on esitetty kiertoliittymä ja siihen saapuvat kolme katua oikealta, ylhäältä ja vasemmalta. Vasemmalta ja oikealta tulevilla kaduilla on keskellä ajorata, sivuilla pyöräkaistat ja jalkakäytävät. Kiertoliittymästä ylös lähtee ajorata ja jalkakäytävä sen kummallakin puolella.

Suunnitelmassa on lukuisia numeroita ja merkintöjä. Siihen on merkitty millaisia materiaaleja kadussa käytetään ja missä kohtaa suojatiet ovat.

Suunnitelman vieressä on selite eri väreille ja kuvioille:

 • Harmaa tai tummanharmaa on ajorata tai jalkakäytävä ja pyörätie, asfalttia.
 • Vaaleanpunainen on pyörätie, punainen pinnoite,
 • Loput kuvioinnit ovat erilaisia kivetyksiä harmaalla tai mustalla pohjalla.

Puistosuunnitelma

Puistosuunnitelma on samantasoinen suunnitelma katusuunnitelman kanssa ja siinä on paljon yksityiskohtia, kuten pintamateriaalien käyttö ja esteettömyysratkaisut.

Esimerkki puistosuunnitelmasta "Länsisataman alueen katujen ja puistojen suunnitelmaluonnoksia" (hel.fi).
Kuvakaappaus puistosuunnitelmasta, jossa on ranta, vihreää puistoaluetta ja puustoa. Puiston läpi kulkee myös jalkakäytävä.

Vaikuttaminen

Kannattaa olla ajoissa liikkeellä seuraamalla kaupungin erilaisia suunnitelmia nettisivujen ja suunnitelmavahdin avulla.

Muista! Vaikka asemakaava olisi hyväksytty siten, että siellä on mieluisia asioita jalankululle, niin katu- tai puistosuunnitelmissa saatetaan poiketa näistä. Niissä tilanteissa on hyvä viitata asemakaavaan!

Tämä tarkoittaa sitä, että itselle tärkeän alueen prosessia kannattaa seurata asemakaavasta aina suunnittelutasolle asti - ja vaikuttaa aktiivisesti eri vaiheissa.

Liikennesuunnitelma ei ole sitova, mutta siihen tykätään viitata katusuunnitelmavaiheessa. Kannattaa siis vaikuttaa jo liikennesuunnittelun vaiheessa.

Suoraan suunnittelijoille ja virkahenkilöille

Eri suunnitteluvaiheissa asemakaavaehdotuksesta ja katu- tai puistosuunnitelmista pyydetään kommentteja eri tavoin:

Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenille

Tilanteissa, joissa täytyy saada pikaista viestiä läpi, voi kokeilla myös suoraa viestintää lautakunnan jäsenille. Sen seurauksena voi saada jopa oman huomionsa läpi käsiteltävään suunnitelmaan, jos ei ehtinyt aiemmin tai herättää keskustelua käsiteltävästä asiasta.

Huomaa! Käytä tätä kanavaa harkiten, tai kun muut kanavat eivät toimi. Jatkuva viestittely ei varsinkaan tuota haluttavaa lopputulosta.

Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenten yhteystiedot (hel.fi).