Siirry sisältöön.
Jalankulkijat-yhdistyksen logo. Punaisella täytetty ympyrä, jossa on kermanväriset reunukset. Kävelevät, piirretyt jalat laskeutuvat ylävasemmalta. Ympyrän sisäpuolella, alakaarta mukailee teksti 'Jalankulkijat' suuraakkosin.

Uusi ääni
kävelylle!

Palaa vuosikokoukseen 2023.

Liite 1: Toimintasuunnitelma 2024

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13.11.2023.

Sisällysluettelo

1. Toiminnan tarkoitus

Helsingin jalankulkijat edistää jalankulkua liikkumismuotona sekä toimii jalankulkijoiden edunvalvojana Helsingissä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää keskusteluja, koulutuksia ja tapahtumia, harjoittaa viestintää ja julkaisutoimintaa, antaa lausuntoja sekä osallistua paikalliseen, valtakunnalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Toimimme muun muassa:

2. Hallinto ja varainhankinta

Yhdistys on perustettu elokuussa 2023 ja rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen toimesta syyskuussa 2023. Vuoden 2024 keskeisenä agendana tulee olemaan vielä puuttuvien yhdistyshallinnon perusrakenteiden pystyttäminen.

Yhdistykselle hankitaan pankkitili tai vastaava tapa rahaliikenteen hallinnointiin.

Yhdistys alkaa keräämään jäsenmaksuja.

Haetaan avustuksia tapahtumien ja toiminnan järjestämistä varten esimerkiksi Helsingin kaupungilta.

3. Viestintä ja jäsenhankinta

Viestintää tehdään aktiivisesti ja saavutettavasti eri kanavissa. Yhdistyksen kanavia ovat tällä hetkellä verkkosivut (www.jalankulkijat.fi), Instagram, Mastodon, Twitter, Facebook-ryhmä ja jäsenistön tavoittava sähköposti.

Yhdistys pyrkii viestimään kerran viikossa ajankohtaisesta asiasta tai jalankulkua edistävästä asiasta, esimerkiksi “viikon ajatuksen” muodossa, jossa hallituksen tai yhdistyksen jäsen voi kirjoittaa blogikirjoituksen jalankulkua koskevasta aiheesta.

Hallitus arvioi viestinnän kanavien tavoittavuutta vuoden 2024 aikana. Kun yhdistyksen toiminnasta alkaa tulla luotettavasti tuloja, pohditaan muita mahdollisuuksia verkkosivujen ylläpidolle. Esimerkiksi Yhdistysavain.fi.

Saavutettavuus viestinnässä tarkoittaa:

Jäsenhankinta

Jäsenhankintaa tehdään ensisijaisesti viestinnän keinoin, järjestämällä avoimia tapahtumia sekä mainostamalla uutta yhdistystä kaupunkisuunnitteluun, liikenteeseen ja Helsinki-teemoihin liittyvillä sosiaalisen median foorumeilla.

Tavoitteena on saada ensimmäisen toimintavuoden aikana yhdistykseen 200 jäsentä.

Toteutetaan jäsenmaksulle konkreettiseksi vastineeksi jalankulkijoita yhdistävä tunnus, esimerkiksi pinssi tai tarra-arkki.

4. Jäsentilaisuudet ja tapahtumat

Vuoden aikana järjestetään ainakin kolme jäsentilaisuutta tai kaikille avointa tapahtumaa. Jäsentilaisuuksissa sitoutetaan ja osallistetaan jäsenistöä yhdistyksen toimintaan.

Avoimilla tapahtumilla tehdään jäsenhankintaa ja lisätään Helsingin jalankulkijoiden tunnettuutta. Hallitus päättää tarkemmin tapahtumien sisällöistä.

Lisäksi järjestetään työryhmätoimintaa kaavojen ja muiden ajankohtaisten kaupunkisuunnittelun teemojen käsittelyyn.

Osallistutaan yhdessä Pyöräilykuntien verkoston kanssa Kävelysymposiumin järjestämiseen keväällä 2024.

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään marras-joulukuun aikana.

5. Edunvalvonta ja vaikuttaminen

Yhdistys toimii jalankulkijoiden äänenä Helsingissä ja tekee aktiivista edunvalvontaa vapaaehtoistoiminnan resurssien puitteissa.

Luodaan vuoden 2024 aikana toimintamallit kaavojen ja suunnitelmien systemaattiseen kommentointiin. Hyödynnetään aktiivisesti jäsenistön osaamista eri kaupunginosia koskevissa asioissa.

Kaupunkisuunnittelun prosessit ovat usein hankalia hahmottaa. Järjestetään jäsenistölle vaikuttamisen osaamista kerryttävää koulutusta. Pyritään osallistamaan jo jäsenistöstä löytyvää osaamista.

6. Yhteistyö ja verkostoituminen

Tehdään yhteistyötä Helsingin kaupungin kävelyä edistävän virkakunnan kanssa. Tärkeä yhteistyötaho (soveltuvin osin) on myös Helsingin seudun pyöräilijät (HEPO), Pyöräilykuntien verkosto ja Helsingin alueella toimivat vammaisjärjestöt (erityisesti esteettömyyden kannalta).

Ollaan aktiivisessa vuoropuhelussa alan tutkijoiden ja tutkimusryhmien kanssa.

Selvitetään, millaisia kansainvälisiä toimijoita ja verkostoja jalankulun edistämisessä on, ja liitytään mielekkäisiin kansainvälisiin verkostoihin. Tutkitaan myös pohjoismaisia verkostoja.

Kartoitetaan valtakunnallisen jalankulkua edistävän järjestön perustamisen mahdollisuuksia. Pyritään käynnistämään jalankulkijoiden etua ajavan yhdistyksen toimintaa muilla paikkakunnilla.

Seurataan aktiivisesti eri kaupunginosissa käytävää keskustelua (esimerkiksi kaupunginosaryhmät Facebookissa) paikallistuntemuksen syventämiseksi.

Palaa vuosikokoukseen 2023.