Siirry sisältöön.
Jalankulkijat-yhdistyksen logo. Punaisella täytetty ympyrä, jossa on kermanväriset reunukset. Kävelevät, piirretyt jalat laskeutuvat ylävasemmalta. Ympyrän sisäpuolella, alakaarta mukailee teksti 'Jalankulkijat' suuraakkosin.

Uusi ääni
kävelylle!

Voivatko ambulanssit ja paloautot toimia tehokkaasti käveltävässä kaupungissa?

Julkaistu 25.3.2024.

Tilavamman, turvallisemman ja viihtyisämmän kävely-ympäristön kehittämisestä puhuttaessa monesti kysytään:

"Miten ambulanssit ja paloautot pääsevät paikan päälle hätätilanteessa?"

Kysymys on aiheellinen, koska paremman kävely-ympäristön kehittäminen todellakin edellyttää henkilöautoliikenteen rajaamista kaupungeissa. Tehokkaimmin sitä tehtäisiin rakenteellisilla muutoksilla eli pollareilla ja istutuksilla. Ne vaikuttavat kaikkien moottoriajoneuvojen liikkumiseen.

Kysymys esitetään kuitenkin toteamuksena:

"Mitään autoliikenteen rajoittamista ei voi tehdä, koska teitä käyttävät myös ambulanssit ja paloautot."

Väitteelle ei esitetä perusteluita, vaan uskotaan maalaisjärkeen. Se ei riitä.

Itse kysymys tulee ottaa vakavasti! Kaupunkisuunnittelun ei pitäisi aiheuttaa enempää vaaranpaikkoja tai hätätilanteita kuin nyt. Kaupunki- ja katusuunnittelun pitää tehdä kaupungista turvallisempi.

Autoliikenteen rajaaminen ei pidentänyt aikaa päästä onnettomuuspaikalle

Artikkelissa "The Impact of 2020 Low Traffic Neighbourhoods on Fire Service Emergency Response Times, in London, UK" (Findings) kerrotaan, että autoliikenteen rajoittamiseen käytetyt keinot eivät vaikuttaneet paloautojen matka-aikoihin. Paloautot saapuivat edelleen ajallaan pienen liikenteen naapurustoihin (englanniksi "low traffic neighbourhood"). Näitä rajoituskeinoja olivat liikennevalo-ohjaus kameravalvonalla ja rakenteelliset esteet, kuten pollarit.

Aineisto oli laaja ja kattava

Pienen liikenteen naapurusto tarkoittaa aluetta, jossa autoliikennettä on rauhoitettu kameravalvonnan keinoilla tai rakenteellisilla keinoilla eli pollareilla, lukituilla porteilla, istutuksilla tai muilla vastaavilla. Kameravalvonnan avulla paloautot päästettiin suoraan läpi alueille, joille ei muuten pääsisi.

Tällaisia pienen liikenteen naapurustoja oli Lontoossa 72 kappaletta erilaisilla alueilla keskustassa ja sen ulkopuolella. Niiden alueella elää 300 000 henkilöä. Vertailun vuoksi Helsingin asukasluku oli noin 650 000 henkilöä vuonna 2022 (hel.fi). Helsingin alueeseen kuuluu kantakaupungin ja esikaupungin alueita.

Tilastotietoa oli tarjolla laajasti: yhteensä 122 440 hälytysajoa. Tutkittu aikaväli oli lokakuusta 2020 helmikuuhun 2021. Tätä verrattiin kahden vuoden takaisen tilanteeseen ennen pienen liikenteen naapurustoja.

Muu liikenne hidastaa paloautoja

Vertailussa olivat hälytysajot naapurustojen sisällä, naapurustojen rajoilla olevat tiet, naapurustojen ympäristöt enintään 500 metrin etäisyydellä ja tätä etäämmällä olevat alueet. Huomionarvoista oli, että miltei kaikilla alueilla hälytysajoja oli kaksinkertainen määrä vuosina 2018-2019 kuin vuosina 2020-2021.

Palopelastajat arvioivat, että autoliikennettä rauhoittavat toimet olisivat pidentäneet aikaa päästä paikalle, mutta tosiasiassa aika ei pidentynyt yhtään. Artikkelin kirjoittajat toteavat, että samanlainen viivästyksen tunne esiintyy muillakin palopelastajajoukoilla. Artikkelissa todetaan, että pikemminkin autoliikenteen rajoittaminen johti siihen, että liikennettä ei ollut yhtä paljon hidastamassa paloautoja.

Johtopäätöksinä siis oli, että kameravalvotut tiet tai rakenteilla estetyt tiet eivät vaikuttaneet paloautojen aikaan päästä onnettomuuspaikoille.

Vertailu Helsinkiin

Esplanadien kesäkatukokeilun seurauksena pelastusajoneuvojen matka-ajat kohteisiin pitenivät Katajanokkaan ja Kruunuhakaan päin, minkä kaupunki kertoi tiedotteessaan. Näin ei pitäisi tapahtua.

Kävely-ympäristön kehittäminen ja parantaminen on systeeminen muutos. Ei riitä, että katu muutetaan yksikaistaiseksi, ja ulos järjestetään istutuksia ja istuinpaikkoja. Nyt pelastusajoneuvoille pakotetaan vihreitä valoja, jotta ne pääsevät nopeammin perille. Tämä on verrattavissa Lontoon kameraohjattuihin osuuksiin, jolloin paloautoille voitiin antaa etuajo-oikeus.

Jos kesäkatukokeilussa oltaisiin otettu rohkeampi askel ja suljettu Etelä-Esplanadi kokonaan autoilta, niin pelastusajoneuvot olisivat voineet tarvittaessa käyttää sitä nopeampana reittinä. Henkilöautoliikenteen rajoittaminen ei tarkoita pelastusajoneuvojen rajoittamista.

Olennaista on muistaa, että pelastusajoneuvoja ei hidasta hyvä kävely-ympäristö, vaan muu moottoriliikenne.

Kirjoittajasta

Valokuvassa Sami hymyilee kameraa kohti.

Kirjoittaja: Sami Määttä

Kirjoittaja on Kampissa asuva helsinkiläistynyt muurolalainen. Hän on Helsingin jalankulkijoiden hallituksen jäsen vuonna 2024.

Viikon ajatus on kulma ajatuksille jalankulusta. Kirjoittajat ovat yhdistyksen jäseniä sekä vierailevia kirjoittajia.