Siirry sisältöön.
Jalankulkijat-yhdistyksen logo. Punaisella täytetty ympyrä, jossa on kermanväriset reunukset. Kävelevät, piirretyt jalat laskeutuvat ylävasemmalta. Ympyrän sisäpuolella, alakaarta mukailee teksti 'Jalankulkijat' suuraakkosin.

Uusi ääni
kävelylle!

Kävelyä tukeva arkiympäristö liikuttaa sohvaperunaakin

Julkaistu 24.1.2024.

Arkiympäristöjen käveltävyys on keskeisessä roolissa erityisesti ikääntyvän väestönosan arjessa, sillä ikääntyessämme toimintakyvyssä ja liikkumisessa tapahtuu muutoksia.

Rakennetun ympäristön tiettyjen ominaisuuksien on osoitettu olevan suoraan yhteydessä ikääntyvien arkiliikkumiseen. Kohtalaisen tiivis ja palvelurikas kaupunkirakenne kattavine joukkoliikennepalveluineen ja kävelyteineen näyttäisi tukevan ikääntyvien arkista kävelyaktiivisuutta huolimatta siitä, onko ihminen ylipäätään edes kiinnostunut terveytensä ylläpitämisestä tai liikkumisesta. Laadukas kävelyä tukeva arkiympäristö liikuttaa siis sohvaperunaakin.

Tulevaisuudessa onkin entistä tärkeämpää kiinnittää huomiota rakennetun ympäristön rooliin kävelyn edistäjänä. Olennaista on ymmärtää, että hyvin suunniteltu kävelyä tukeva rakennettu ympäristö voi luoda sellaisenaan puitteet terveyttä edistävälle arkiliikkumiselle, jopa niiden ihmisten kohdalla, jotka eivät ole erityisen kiinnostuneita liikkumisesta ja terveytensä ylläpitämisestä.

Arkiympäristöllä on keskeinen rooli kävelyyn kannustamisella

Turhan usein arkiliikkumista ja terveyden edistämistä mietitäänkin vain esimerkiksi liikuntapaikkarakentamisen kautta, vaikka tuiki tavallisella arkiympäristöllä, kuten toimivilla jalankulun yhteyksillä, voi olla hyvinkin keskeinen rooli arkiliikkumisen edistäjänä ja näin terveyden ylläpitäjänä.

Arkisten kävely-ympäristöjen suunnittelu ei pääsääntöisesti kuulu sellaisille hallinnon alueille, joilla perinteisesti mietitään terveyden ja liikunnan edistämisen toimenpiteitä. Aiempaa tiiviimpi poikkihallinnollinen yhteistyö ja toimenpiteet esimerkiksi kaupunkisuunnittelun, sosiaali- ja terveystoimen sekä liikuntatoimen välillä voisi tarjota tulevaisuudessa uudenlaisia ratkaisuja kävelyn lisäämiseksi ja terveyden edistämiseen suomalaisissa kaupungeissa.

Kirjoittajasta

Kirjoittaja: Tiina Rinne.

Kirjoittaja on tutkija, helsinkiläinen jalankulkija ja Helsingin jalankulkijoiden hallituksen jäsen, joka ei koskaan kyllästy puhumaan kävelystä.

Viikon ajatus on kulma ajatuksille jalankulusta. Kirjoittajat ovat yhdistyksen jäseniä sekä vierailevia kirjoittajia.