Siirry sisältöön.
Jalankulkijat-yhdistyksen logo. Punaisella täytetty ympyrä, jossa on kermanväriset reunukset. Kävelevät, piirretyt jalat laskeutuvat ylävasemmalta. Ympyrän sisäpuolella, alakaarta mukailee teksti 'Jalankulkijat' suuraakkosin.

Uusi ääni
kävelylle!

Jalankulku on sosiaalinen liikennemuoto

Julkaistu 29.11.2023

Kävelyn fyysiset terveyshyödyt on laajasti tunnustettu, mutta vähemmän puhutaan kävelyn psyykkisistä hyödyistä. Säännöllinen kävely voi vähentää stressiä, ahdistusta tai riskiä sairastua masennukseen. Kävely lisää mielen hyvinvointia ja auttaa nukkumaan paremmin.

Tämän lisäksi vielä vähemmälle huomiolle tutkimuksessa on jäänyt kävelyn sosiaaliset hyödyt. Mikään muu liikennemuoto ei tarjoa samoja sosiaalisia hyötyjä kuin jalankulku. Satunnaiset kohtaamiset, rupattelut ja tuttavien tervehdykset piristävät päivää, ja tutkimuksissakin on todistettu kuinka virikkeellinen ja miellyttävä kävely-ympäristö lisää ihmisten määrä kaduilla ja sen myötä sosiaalisia kohtaamisia on enemmän. Eräässä tutkimuksessa osoitettiin, että käveltävimmillä alueilla ihmisillä oli kolme kertaa enemmän ystäviä kuin vilkkaasti liikennöityjen teiden varsilla.

Kävelemällä kokee helpommin olevansa osa yhteisöä ja se puolestaan vähentää yksinäisyyttä. Yksinäisyys on Suomessakin laaja sosiaalinen ongelma, ja miellyttävä kävely-ympäristö tarjoaa mahdollisuudet satunnaisiin sosiaalisiin kohtaamisiin.

Kävely lisää mahdollisuuksia kasvokkaisiin kohtaamisiin, joka vuorostaan kasvattaa luottamusta, ymmärrystä ja parantaa alueen yhteisöllisyyttä. Arupin teettämän tutkimuksen mukaan (englanniksi) käveltävä ympäristö lisää ihmisten välistä vuorovaikutusta, joka vuorostaan vahvistaa asukkaiden välisiä siteitä ja vahvistaa yhteisöä.

Lukuisten terveyshyötyjen lisäksi parantamalla kävelyn viihtyisyyttä pystymme lisäämään myös mielen hyvinvointia ja vahvistamaan yhteisöllisyyttä.

Kirjoittajasta

Kirjoittaja: Anni Lyytikäinen.

Hän on hallituksen jäsen, joka ilahtuu aina, kun kävellessä törmää tuttuihin ja voi jäädä rupattelemaan.

Viikon ajatus on kulma ajatuksille jalankulusta. Kirjoittajat ovat yhdistyksen jäseniä sekä vierailevia kirjoittajia.